Sosyal konut yapısında uygun maliyetli konutların geleceği.

GHS üretim tesisleri, GHS Permanent Housing sistemindeki yapıların montajı için gerekli olan plastik profillerin bağımsız olarak üretimine imkan sağlar. Yerel mevcut kaynakların verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımı buradaki misyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sistem çözümleri ilgili ekonomik, coğrafik ve sosyal gereksinimler hesaba katılarak geliştirilir, en iyi şekilde kullanılır ve gerçekleştirilir.

Anahtar Teslimi GHS Fabrikası için dört adım.

GHS Global Housing Solutions plastik-profil-ekstrüzyon, takım ve tesis yapımı alanlarında küresel piyasa liderleriyle işbirliği yapan bir ana müteahhittir. Etkin planlama, kapsamlı destek ve güvenilir hizmet temel önceliklerimizdir.

— Mühendislik

Müşteriyle birlikte arzu edilen tüm gereksinimleri dikkate alan bir taslak geliştiririz. Üretim kapasiteleri, üretim yeri ve bina türü gibi önemli etmenler değerlendirilir ve planlamaya dahil edilir.

— İmalat

Planlamaya dayalı olarak makine ve aletlerin imalat siparişini veririz. Bu konuda sertifikalı iş süreçleri ve tedarikçilerimizin yılları aşan deneyimi en yüksek kalite güvencesidir. Kalite ve işlerlik kontrollerini üzerimize alarak pürüzsüz bir lojistik sağlıyoruz.

— Nihai montaj

Yerel teknisyenlerle birlikte üretim tesisini kurup devreye alınmasını hazırlarız. Üretim tesislerinin talimatlara uygun ve doğru bir şekilde kullanımını güvenceye almak için çalışanlarınıza köklü bir eğitim verilir.

— Devreye alma

Uzman kadrolarımız üretim tesislerinin devreye alınmasında size eşlik edip yardımcı olacaktır. Hatasız bir test çalıştırmasının ardından fabrika kendine mahsus olan üretime başlar. Biz destek sağlar - ya da arzu edilirse Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimini üzerimize alırız.

Bizim tesislerimizin avantajları.

Yüksek üretim kapasitesi
Ekonomik büyüme ve artan sosyal refah sosyal konut yapımına giderek artan bir talebe yol açtı. Yenilikçi teknolojimiz yüksek üretim kapasitelerine olanak tanıyarak uzun vadeli yüksek verim sağlar.


mükemmel düzeyde değer artırımı
Biz üretim ve istihdam süreçlerine müdahil olmadan üretim araçları veuzmanlık sağlıyoruz. Bu, bölgenin yerel işgücü ve müteahhitleriyle yüksek bir katma değer sağlamaktadır.


Kaynak tasarruflu üretim
Yüksek kaliteli tesisler enerji ve kaynak tasarruflu bir üretimi güvenceye alır. Hurda ve ve üretim atıkları özel değirmenlerde öğütülerek geri dönüştürülmüş hammadde olarak tekrar üretim sürecine dahil edilir.


GHS - Güvenilir bir ortak
GHS ekstrüzyon tesislerine yapılan bir yatırım en yüksek üretim standartlarını garanti eder. Modern ve arıza güvenlikli teknoloji memnun müşteriler ve mümkün olan en yüksek getiriyi sağlar.

Gelin ve bunu kendiniz resmedin.